Sentinels of the Multiverse

2015-06-13


Insula Primalis:
Absolute Zero (Daniel V.), Chrono-Ranger (Melanie), Tempest (Michael K.), The Sentinels (lippo) vs. Akash’bhuta
heros win

Omnitron IV:
Chrono-Ranger (Melanie), Legacy (Michael K.), Omnitron-X (lippo), Setback (Daniel V.) vs. Omnitron
heros win

Schreibe einen Kommentar